โรงไฟฟ้าพลังงานความร้อน

ไฟฟ้าจัดว่าเป็นทรัพยากรที่มีความสำคัญเป็นอย่างมากสำหรับมนุษย์เรา โดยในการใช้ชีวิตประจำวันของเรานั้นไม่สามารถขาดไฟฟ้าไปได้เลย และนับวันไฟฟ้าก็จะยิ่งมีบทบาทเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ เนื่องจากมนุษย์เรามีการคิดค้นวิวัฒนาการเทคโนโลยีต่าง ๆ ขึ้นมามากมาย ซึ่งล้วนแล้วแต่ต้องใช้ไฟฟ้าทั้งสิ้น ด้วยเหตุนี้เราจึงมักจะเห็นว่าโรงไฟฟ้าภายในประเทศเรานั้นได้มีการขยายตัวเพิ่มมากขึ้น ซึ่งโรงไฟฟ้าเหล่านี้ก็สามารถแบ่งแยกประเภทออกไปได้อีกหลากหลาย ซึ่งในวันนี้เราจะมาพูดถึงประเภทของโรงไฟฟ้ากันว่ามีประเภทไหนบ้าง

ประเภทของโรงไฟฟ้า

โรงไฟฟ้าที่เรารู้จักและใช้พลังงานไฟฟ้าอยู่นั้น แท้จริงแล้วมีกี่ประเภทกันแน่ ดังต่อไปนี้

  • ประเภทแรกเป็นโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อน โดยโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนนั้นเป็นโรงไฟฟ้าที่ใช้น้ำมันเตาหรือถ่านหินเป็นเชื้อเพลิงหลักในการผลิตกระแสไฟฟ้า โดยการทำงานของโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนนั้นจะอาศัยความร้อนจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงอย่างถ่านหินหรือน้ำมันไปต้มน้ำให้เกิดเป็นไอน้ำที่มีแรงดันและมีอุณหภูมิสูง เพื่อให้ไอน้ำที่ได้ออกมานั้นไปขับดันกังหันไอน้ำ ซึ่งตัวกังหันไอน้ำก็จะมีเพลาที่เชื่อมต่อกับเครื่องกำเนิดไฟฟ้าทำให้ผลิตพลังงานไฟฟ้าออกมาได้ 
  • ประเภทต่อมาเป็นโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ โดยโรงไฟฟ้าประเภทนี้เป็นโรงไฟฟ้าที่ใช้ความร้อนของแสงอาทิตย์ไปต้มน้ำ หรือทำให้ก๊าซร้อน แล้วก็ใช้ไอน้ำร้อน หรือก๊าซร้อนนั้นไปทำให้กังหันใบพัดของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าหมุนเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้า
  • ประเภทต่อมาเป็นโรงไฟฟ้าพลังน้ำ โดยโรงไฟฟ้าประเภทนี้จะใช้แรงดันของน้ำจากเขื่อนหรืออ่างเก็บน้ำ ซึ่งอยู่ในระดับสูงกว่าโรงไฟฟ้าไปหมุนเพลาของกังหันน้ำไปสู่เครื่องกำเนิดไฟฟ้าและผลิตกระแสไฟฟ้าออกมา
  • โรงไฟฟ้าประเภทต่อมาคือโรงไฟฟ้าพลังงานลม โดยโรงไฟฟ้าประเภทนี้จะใช้กังหันลมเป็นอุปกรณ์หลักในการนำพลังงานลมมาใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้าและสูบน้ำ โดยเรามักจะเห็นส่วนมากจะติดตั้งกังหันลมไว้ในสถานที่ที่มีลมพัดแรงตลอดเวลาอย่างเช่นชายทะเล เป็นต้น
  • ประเภทต่อมาเป็นโรงไฟฟ้าพลังงานขยะ โดยโรงไฟฟ้าประเภทนี้จะใช้ขยะที่เป็นมวลชีวภาพมาเผาไหม้เพื่อให้เกิดความร้อนและนำไอร้อนนั้นไปทำให้ผลิตไฟฟ้านั่นเอง

นอกจากที่กล่าวไปนั้นโรงไฟฟ้ายังมีประเภทอื่น ๆ อีกมากมายให้เราได้ศึกษาทำความรู้จักกัน ซึ่งหากใครสนใจโรงไฟฟ้าประเภทไหนก็สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้จากทางอินเตอร์เนต หรือที่ https://www.gpscgroup.com/th/business/project?category=2