กำลังเรียกใช้ข้อมูล โปรดรอสองถึงสามวินาทีแล้วลองตัดหรือคัดลอกอีกครั้ง

การดำเนินงานในโรงงานที่มีประสิทธิภาพได้นั้น ขึ้นอยู่กับแผนการดำเนินงานเป็นหลัก ที่จะมองข้ามไม่ได้ ยิ่งมีแผนงานที่ดีเท่าไหร่ ผลลัพธ์รวมถึงผลประกอบการของโรงงาน ก็ย่อมดีขึ้นเท่านั้น ถ้าหากเป็นการสร้างโรงงานเองทั้งหมด การวางแผนก็จะมีขั้นตอนที่มากขึ้น แต่ถ้าเป็นการเช่า โรงงานให้เช่า ปราจีนบุรี ที่พร้อมสำหรับการทำงานอยู่แล้ว ก็จะช่วยลดขั้นตอนการทำงานลงไปได้เช่นกัน

และตอนนี้ทางเลือกของการเช่าโรงงาน ก็กลายมาเป็นตัวเลือกหลักที่ผู้ประกอบกิจการหลายคนเลือกใช้ โดยเฉพาะคนที่เพิ่งเริ่มต้นทำธุรกิจ ยังไม่ได้มีต้นทุนสูง ก็มักจะเลือกเช่าเป็นส่วนใหญ่ อย่างไรก็ตามก่อนที่จะตัดสินใจเช่า อยากให้คุณได้ดูแผนงานของโรงงานนั้นด้วยว่าเป็นอย่างไร และใช้เป็นข้อมูลในการตัดสินใจเช่าว่าจะเลือกหรือไม่

การวางผังโรงงานที่ดี ควรเป็นอย่างไร

1.ใช้พื้นที่ทุกส่วนอย่างเต็มประสิทธิภาพ

การใช้พื้นที่ในโรงงาน ทุกส่วนควรจะต้องใช้อย่างเหมาะสม และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด นั่นหมายว่าจะต้องมีการจัดการตั้งแต่เริ่มต้นสร้างโรงงานเลยทีเดียว ว่าพื้นที่แต่ละส่วน จะใช้ทำอะไรบ้าง และการใช้พื้นที่ให้คุ้มมากเท่าไหร่ ก็จะเป็นการช่วยประหยัดต้นทุนได้มากเท่านั้น โดยเฉพาะการเช่าโรงงาน ที่มีพื้นที่อย่างจำกัด และไม่ต้องการเช่าสถานที่เพิ่ม

2.เข้าถึงได้ง่าย

พื้นที่การใช้งานทุกส่วนในโรงงาน จะต้องเข้าถึงได้ง่าย สะดวกต่อการทำงานทุกขั้นตอน โดยไม่มีสิ่งใดมากีดขวาง มีการเว้นระยะห่างอย่างเหมาะสม ที่จะไม่ทำให้เกิดอันตรายกับผู้ที่ใช้งาน และทั้งหมดนี้ก็ต้องคำนึงถึงความปลอดภัยเป็นหลักด้วย

3.เป็นแผนที่สามารถยืดหยุ่นได้

แผนผังของการเช่า โรงงานให้เช่า ปราจีนบุรี ที่นั้น ควรจะเป็นแผนที่สามารถปรับเปลี่ยนได้อย่างเหมาะสม ไม่เป็นผังที่ตายตัว อย่างเช่นต้องการอยากจะปรับเปลี่ยนให้ดียิ่งขึ้น ก็สามารถปรับเปลี่ยนได้ทันที เพื่อไม่ให้พื้นที่ดังที่เหลือนั่นเกิดการสูญเปล่า เพราะในอนาคต ธุรกิจก็ย่อมมีการเปลี่ยนแปลง หรือโตขึ้นตามลำดับ การเปลี่ยนแปลงจึงต้องเกิดขึ้นแน่นอน

4.ประหยัดงบในการเคลื่อนย้าย

ในการวางผังของโรงงานที่ดี การเคลื่อนย้ายสิ่งของ หรือว่าเครื่องจักรต่างๆ ควรทำให้มีการเคลื่อนย้ายให้น้อยที่สุด เพราการเคลื่อนย้ายข้าวของเหล่านี้ หมายถึงค่าจ่ายที่ต้องเสียด้วย ยิ่งการเคลื่อนย้ายน้อยเท่าไหร่ ก็จะประหยัดทั้งงบ และกำลังคน อีกทั้งยังประหยัดเวลาด้วย

5.ถูกต้องตามกฎระเบียบ

ในการวางผังงานต่างๆ นอกจากจะต้องเหมาะสมแล้ว ต้องคำนึงถึงกฎและข้อบังคับทางกฎหมายด้วย อย่างเช่นเกี่ยวกับเครื่องจักร ที่การติดตั้งจะต้องเน้นความปลอดภัยเป็นหลัง เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุได้

6.ไม่เกิดความเสียหายกับสิ่งของ หรือเครื่องจักร

เมื่อคำนึงถึงความปลอดภัยของคนแล้ว การคำนึงถึงความปลอดภัยของเครื่องจักร ก็เป็นสิ่งที่สำคัญเชนกัน โดยเฉพาะในขั้นตอนการขนย้าย ต้องมั่นใจว่าจะไม่เกิดความเสียหายกับเครื่องจักร และอุปกรณ์เหล่านั้น จะต้องได้รับการป้องกันเป็นอย่างดี เช่น ไม่เสี่ยงเกิดเพลิงไหม้ หรือว่าโดนน้ำ เป็นต้น

สรุปเกี่ยวกับผังของโรงงาน

จากที่กล่าวมาทั้งหมดจะเห็นได้ว่า การวางผังในโรงงานส่วนตัว หรือ โรงงานให้เช่า ปราจีนบุรี ก็ล้วนต้องใส่ใจเกี่ยวกับรายละเอียดเหล่านี้ให้ครบ โดยเฉพาะคนที่อยากจะเช่าโรงงาน ควรตรวจสอบผังของทางโรงงานให้ดีก่อน เพื่อที่จะได้นำมาวางแผนต่อว่า จะวางผังของโรงงานอย่างไร ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในโรงงาน รวมถึงได้คุณภาพจากการทำงานด้วย